බොස්, ජබෝස්!

18 දැනට තැබූ සටහන්

ඊයෙ හැන්දෑවෙ වෙච්චි සිද්ධියක් ගැන කොටන්න හිතුනා. මේක මං බලාන ඉද්දි අපේ තාත්තට උන ඇබැද්දියක්. :)

ඉදිරියට »

යන්න

8 දැනට තැබූ සටහන්කියන්න, තව එක සැරයක්,
ආදරෙන් නෙතු සලා..
සඟවන්න ඔය වත, මගෙ පපුතුර හොවා...
අපි අපෙමදැයි කියා, ඔබ මගෙමදැයි කියා,
අපිද නොදනිම්, සිහිනයට ඉඩදෙම්..
රිදවන්න, තව ඉඩක් නෑ..
හඬවන්න, තව කඳුළු ඉතිරිව නෑ..
ගලායන්න,
නෙතු අද්දර කඳුළු කැටක් මෙන්,
කුමරිය අද යන්න,
හද පත්ල, කීරි ගැහෙන, සීතලක දවටලා...

සිද්ධියේ මුදුනට