එක නෑ

මූඩ් එක නෑ,
මුකුත් ලියන්න..
කාඩ් එක නෑ,
කතා කරන්න..
බෝඩ් එක නෑ,
කැරමක් ගහන්න..
බූට් එක නෑ,
තව මට වදින්න...


[ඕන් කිව්වයි කියලා හිතාගන්න!]:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

13 comments :

 1. මටත් කියන්න දෙයක් නෑ :P

  ReplyDelete
 2. කැව කට්ට
  අයේ නොකන්න
  හිතට ගන්නට
  මතක හිටින්න
  නොකිවු නොකියන්ට
  අයේ කියන්නැ මං ඔන්න...=))

  ReplyDelete
 3. මූඩ් එක නෑ කමෙන්ට් කරන්න...
  කිව්වයි කියලා හිතා ගනිං මචං... =))

  ReplyDelete
 4. මෙහෙම ඉන්න එකෙක්ගේ හිත හදන්න
  යුතුකමක් ඇත මොනාහරි කොටන්න

  ReplyDelete
 5. මාත් කිව්වයි කියල හිත ගන්න.2):)

  ReplyDelete

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට