කඳුළු කතාවක්

 පොද වැස්සට තෙමිලා,
පාට එකිනෙක දියවී රූරා වැටෙනා,
සිත්තම බොඳවී,
සිත්තරු හැඬුවා...

කඳුළු බිඳුවක තිබුනා,
උණුහුම් පැන් පොදකට වඩා,
ආදරේ වේදනා,
කැටිකොට ගලනා...

පෙරදා පැවසූ වදන්,
එකිනෙක, එකිනෙක, හදවත ලඟ,
වැටෙමින්, හඬමින්,
කියන්න තතනන
අඳින්න පවසන තවත් එක්,
බොඳවූ...කඳුළු කතාවක්...

:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

1 comment :

  1. ආදර කතා බොහොමයක් බොදවු ආදර කතා...

    ReplyDelete

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට